logo
top
menu НАЧАЛО ЗА МЕН УСЛУГИ КОНТАКТИ    
menu
title   Предложения r

  » Адвокатска кантора Попова предлага възможност за абонаментно обслужване на физически и юридически лица.
   Това е една добра възможност да получите висококвалифицирана помощ относно правните проблеми свързани с вашия бизнес.

 
title   Начало r

  »  Обръщането към адвокат гарантира запазването на вашите интереси.
  » Адвокатът е обвързан със запазването на вашите тайни и защитаването на вашите интереси.

Кантората предоставя:
» правно обслужване;
» процесуална защита;
» съдействие и представителство;
» правни консултации и съвети;
» участие в преговори и сделки;
» изготвяне на договори;
» становища и анализи.

  kantora
НАЧАЛО | ЗА МЕН | УСЛУГИ | КОНТАКТИ